مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

خدمات مشاوره فناوري اطلاعات "امداد کامپیوتر تهران" با هدف پاسخ به نیاز سازمان ها و شرکت ها جهت بهره گیري از تخصص و تجربه کارشناسان خبره و به منظور تصمیم گیري هاي مهم در زمینه فناوري اطلاعات ارائه می شود.

این خدمات موارد زیر را دربرمی گیرد:

 1. شناسایی و طراحی زیرساخت هاي ارتباطی فناوري اطلاعات و ارتباطات
 2. شناسایی زیر ساخت هاي مناسب نرم افزاري و سخت افزاري
 3. ارائه راهکارهاي کاهش هزینه ها، مانند کم کردن هزینه ارتباطات و مکاتبات
 4. افزایش کنترل و امنیت بر روي منابع و داده هاي اطلاعاتی سازمانی
 5. مشاوره در زمینه تامین و خرید نرم افزارهاي تخصصی و تجهیزات
 6. مشاوره فنی مهندسی در زمینه شبکه های کامپیوتری
 7. مشاوره تخصصی در زمینه بهینه سازی زیرساخت و نگهداری سرویس ها

لزوم استفاه از خدمات مشاوره

امروزه برنامه ریزی در حوزه فنآوری های اطلاعاتی و همچنین مشاوره به منظور انتخاب و پیاده سازی فنآوری های مناسب از جایگاه ویژه ای در سازمان های دولتی و خصوصی برخوردار شده است. این سازمان ها سالانه مبالغ قابل توجه ای از بودجه خود را به شکل تامین تجهیزات سخت افزاری، تهیه نرم افزار، توسعه شبکه و خطوط ارتباطی، تولید داده ها و اطلاعات، آموزش کارکنان و سایر مسائل مشابه سرمایه گذاری می کنند. با تمام این احوال با نگاهی به سازمان های مختلف در سطح کشور باید اذعان داشت که نمونه های موفق در حوزه سرمایه‌گذاری شایسته در فنآوری اطلاعات بسیار اندک بوده است.

نقش مشاور در سازمان به عنوان متخصص و خبره ای بی طرف است که با دارا بودن آگاهی و تجربه کافی، در کنار مدیریت یا مدیران فناوری به طراحی، نظارت و انتخاب راهکارها و سیستم ها می پردازد.

"امداد کامپیوتر تهران" می کوشد تا زمینه‌ی استفاده‌ی صحیح و مناسب سازمان‌ها و اشخاص از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات را فراهم آورد تا در جهت ارتقای دانش فنی سازمان ها و شرکت های مختلف، در عرصه IT کشور گام مثبتی بردارد. بهره گیری از دانش، خلاقیت و ابتکار نیروی متخصص و کارآمد این مجموعه در جهت رقابت پذیری و پاسخگویی به بازاراست.

 روند مشاوره در "امداد کامپیوتر تهران" از لحظه شروع مشاوره تا نظارت در اجرا و راه اندازی:

 1. بررسی و تهیه گزارش از وضعیت موجود
 2. ارائه پیشنهاد اولیه جهت ارتقاء بر اساس نیاز سازمان
 3. برگزاری جلسات بررسی و تعدیل پیشنهاد طبق نظر کارفرما
 4. ارائه جزئیات طرح (زمانبندی، هزینه ها، گروه کاری و ...)
 5. تصویب طرح و عقد قرارداد
 6. معرفی تیم اجرایی، شروع پروژه طبق برنامه زمان بندی
 7. مستند سازی امور انجام شده
 8. تحویل به کارفرما

 


چاپ   ایمیل